Valkyrien

Hævet fra havets bund og gennemrestaureret

I en lang årrække blev VALKYRIEN brugt til at fragte sten ved opbygning af moler og uddybning af sejlrender. Til sidst var det lille skib slidt op og endte som et vrag på bunden af Grenå Havn. I 1980 hævede havnevæsenet skibet, udelukkende med ophugning for øje.

I sidste øjeblik blev VALKYRIEN reddet af den nuværende ejer og bugseret til Hobro Værft, hvor det blev gennemrestaureret. I dag er skibet et velholdt, lille skib med en rigtig hyggelig stemning om bord. Det har tilladelse til at sejle med 12 gæster, og under dæk er der kabys, spisesalon, to tomandskamre og et firemandskammer. Et ideelt, lille skib til både korte ture og længere togter.

VALKYRIEN ejes af Peter og Lene Leth, der bruger oceaner af tid på at forskønne deres fælles livsværk. Skibet har base på den smukke Mariager Fjord, men sejler hvert år med i Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe hvor det er muligt at få en plads om bord.

VALKYRIEN tilhørte datidens mindre fragtskibe, der sejlede træ, frugt og korn fra de små øer ind til fastlandet. Af samme grund er skroget bygget meget fladbundet, så den kan anløbe alle småøerne, I dag er skibet ombygget i stil med de velsejlende toldkrydsjagter.

Book skibet hos Maritimt Center Danmark

Priser

5 timer: 5.800kr
8 timer: 7.800kr

Det bedste ved at være ude og sejle var naturoplevelsen, livet ombord, de andre smukke både og den festlige stemning i havnene.
– Deltager i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe

Facebook